FANDOM


بحران اخلاقی در گروه های کتابداری و اطلاع رسانی ایران

اگر این فرضیه را بپذیریم که موفقیت یک تیم اعم از تیم فوتبال یا تیم تحقیقاتی بستگی به سبک و شیوه مدیریت و رهبری مدیر یا مربی اصلی تیم دارد، این موضوع را نیز می پذیریم که شکست اغلب گروه ها و تیم های ما ناشی از سبک مدیریت و رهبری مدیران است که در موارد اختلاف سلیقه برخی از اعضاء/بازیکنان تیم، جانب یکی از طرفین را می گیرد و به این ترتیب طرف دیگر شکست می خورد. در حالی که مدیرِ مدبر و کاردان نباید خود وارد معرکه ای شود که برخی از اعضا با برنامه ریزی قبلی پیش می برند و متاسفانه در این سرزمین حقیقت زیر پای برخی افراد لگد مال می شود. مدیر یا مربی تیم باید در تصمیم گیری قاطع باشد و جانبداری نکند.

اختلافات بی ارزش و مخرب اعضای هیات علمی گروه ها  نه تنها به زیان خود گروه ها و اعضای آن تمام می شود؛ بلکه در این میدان کارزار، دانشجویان بی گناه هم قربانی می شوند. 

وقتی که دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری بودم. در جلسه دفاع یکی از همکلاسی هایم شرکت کردم. آن آخرین باری بود که آن دوست عزیز را در عرصه کتابداری این کشور دیدم!؟ از بخت بد روزگار، استاد راهنمای او در مجله ای مقاله ای منتشر کرده بود که به مذاق چند تن از اعضای گروه خوش نیامده بود. روز جلسه دفاع او، علاوه بر استاد داور یک نفر هم به عنوان ناظر از طرف تحصیلات تکمیلی دانشکده آمده بود و آن نماینده محترم هم کسی نبود جز یکی از اعضای همان گروه. آن دانشجوی بخت برگشته خیلی هم خوب کار کرده بود. کارشناسی زبان انگلیسی داشت و بیست و اندی سال تجربه تدریس زبان انگلیسی داشت و اگر در حوزه کتابداری این کشور می‏ماند یقین دارم که خدمت می‏کرد؛ همان زمان داشت کتاب ترجمه می کرد که بعدها رها کرد.

خلاصه استاد داور و استاد نماینده محترم تحصیلات تکمیلی هرچی فریاد داشتند بر سر آن بنده مخلص خدا ریختند و دست آخر به او نمره هفده دادند. بعد از جلسه دفاع آن بنده خدا با من خداحافظی کرد و اگر شما او را در عرصه کتابداری این مرز و بوم دیدید من هم دیدم. آن بنده خدا آن روز به من گفت که می‏روم مغازه داری می‏کنم بهتر از کتاب داری است. ده سال پیش با همسرش مغازه البسه محترمات دایر کرد و مسیر زندگی دیگری را انتخاب کرد که خدا را شکر که موفق بود.